Q & A

Apakah yang dimaksudkan dengan Penilaian Kesan dan Penyata Peraturan (RIS)?
Penilaian Impak adalah kaedah sistematik menilai kedua-dua kesan positif dan negatif perubahan baru atau yang dicadangkan peraturan kepada orang ramai, sektor swasta dan kerajaan. RIS adalah dokumen yang merekodkan penilaian dan keputusannya. Jika diluluskan ,  akan didedahkan pada orang ramai.


Mengapa penilaian kesan pengawalseliaan perlu diadakan?
Penilaian kesan pengawalselian perlu diadakan mempunyai peranan penting dalam memastikan bahawa beban peraturan baru yang dikenakan ke atas orang ramai dan perniagaan dapat dikurangkan. Penilaian impak mengenalpasti impak dan kos cadangan baru dicadangkan dari segi sosial, ekonomi, alam sekitar dan teknikal. Ini membolehkan pihak yang bertanggungjawab untuk mengenal pasti dengan mudah sama ada faedah mewajarkan kos. Jika kos dan faedah yang tidak diketahui, atau tidak dipertimbangkan, beban kawal selia perniagaan , orang awam dan kerajaan, boleh berkembang ke tahap yang tidak munasabah dan membawa kepada ketidakcekapan.